Gạch bông men NT2014

  • Gạch bông men NT2014
  • Mã: NT2014
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá