Gạch 3D bê tông K-382

  • Kích thước: 450x250mm
  • Định mức tạm tính: 15v/ m2
  • Chất liệu: Bê tông
  • Ứng dụng: Ốp trang trí