Đá chẻ với nguồn gốc từ Đà Nẵng gồm nhiều loại như: đá chẻ ốp tường 10x20cm, 30x60cm lát sân, đá chẻ không quy cách, đá chẻ xanh, đá chẻ vàng, đá chẻ lông chuột, vàng xanh, đá rối các loại, đá ghép … được gia công thành nhiều loại nhằm tạo nên sự đa dạng và công năng sử dụng.