Gạch bông gió trắng là dòng sản phẩm được kết hợp từ cát trắng, xi măng, phụ gia được ép nén bằng máy ở áp lực cao với nhiều khuôn mẫu, hoa văn khác nhau

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-041

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-040

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-039

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-038

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-035

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-031

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-028

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-026

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-025

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-020

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-019

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-018

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-016

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-015

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-014

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-013

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-012

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-011

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-009

Gạch bông gió trắng

Gạch thông gió trắng TPH-006