Gạch lát nền với nhiều chất liệu bán sứ, xương đá, đồng chất, bóng kiếng, mờ mịn theo xu hướng hiện đại luôn đáp ứng nhiều giải pháp cho căn nhà bạn

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP623

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP622

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP621

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP619

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP618

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP617

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP617

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP616

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP615

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP614

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP613

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP612

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP611

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCP6100

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 Viglacera bóng kiếng VG6010

146,000
154,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 Viglacera bóng kiếng UH6820

146,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 Viglacera bóng kiếng UH6802

146,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 Viglacera bóng kiếng TB6506

181,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 Viglacera bóng kiếng TB6505

181,000