Đá mài bóng ốp tường là loại đá tự nhiên được gia công để mài bóng bề mặt. Đá này có các kích thước đa dạng như 10x20cm và 5x20cm và có sẵn trong nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau, phù hợp để sử dụng trong việc trang trí tường nhà.