Gạch lục giác xi măng là sản phẩm được tạo ra thủ công bởi các nghệ nhân có kinh nghiệm, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật để sản xuất ra những sản phẩm cao cấp và thẩm mỹ.