Thành Phát Huy chuyên gạch mosaic thủy tinh, gạch mosaic hồ bơi tại TPHCM với nhiều mẫu mã đa dạng phù hợp không gian hồ bơi, phòng tắm, hồ spa.

 

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS038

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS037

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS036

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS035

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS034

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS033

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS032

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS031

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS030

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS028

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS029

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS027

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS026

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS025

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS024

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS023

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS022

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS021

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS020

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS019