Mẫu gạch bóng kiếng 60x60cm, gạch ốp lát vân đá bóng chống trầy xướt, vân màu sắc đa dạng mang lại không gian sang trọng, cao cấp.

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP623

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP622

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP621

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP619

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP618

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP617

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP617

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP616

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP615

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP614

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP613

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP612

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCPP611

205,000

Gạch bóng kiếng 60x60cm

Gạch 60×60 bóng kiếng TPH_LCP6100

205,000
146,000
146,000
146,000
181,000
181,000
181,000