Gạch mosaic trang trí cao cấp với nhiều hình dạng khác nhau như tròn, vuông, hình thoi, chiếc lá, gợn sóng tạo nên sự bức phá trong không gian thiết kế