Gạch giả gỗ ốp lát là vật liệu thay thế cho gỗ tự nhiên phù hợp nhất hiện nay với bề mặt vân gỗ và màu sắc độc đáo, có độ bền cao, chống trơn hợp xu hướng nội thất.

Gạch giả gỗ 15x90cm

Gạch giả gỗ 20×120 az14-gc15901

Gạch giả gỗ 15x90cm

Gạch giả gỗ 15×90 AZ12-GK15905

Gạch giả gỗ 15x90cm

Gạch giả gỗ 15×90 AZ12-GK15904

Gạch giả gỗ 15x90cm

Gạch giả gỗ 15×90 AZ12-GK15903

Gạch giả gỗ 15x90cm

Gạch giả gỗ 15×90 AZ12-GK15902

Gạch giả gỗ 15x90cm

Gạch giả gỗ 15×90 AZ12-GK15901

Gạch giả gỗ 15x80cm

Gạch giả gỗ 15x80cm 158303

Gạch giả gỗ 15x80cm

Gạch giả gỗ 15x80cm 158301

Gạch giả gỗ 15x80cm

Gạch giả gỗ 15x80cm W15812

Gạch giả gỗ 15x80cm

Gạch giả gỗ 15x80cm W15809

Gạch giả gỗ 15x80cm

Gạch giả gỗ 15x80cm HL8129

Gạch giả gỗ 15x80cm

Gạch giả gỗ 15x80cm W15807