Đá mài bóng xanh rêu 10x20cm

  • Tên sản phẩm: Đá mài bóng xanh rêu 10×20 cm
  • Kích thước: 10x20cm, 15x30cm, 30x60cm
  • Độ dày hay sử dụng: 1 cm và 2 cm
  • Chất liệu: hoàn toàn bằng Đá tự nhiên, đá thiên nhiên.
  • Bề mặt: mài bóng mờ hay mài hone.
  • Cạnh: không vát cạnh.