Đá mài bóng vàng bông 10x20cm

  • Tên sản phẩm: Đá mài bóng vàng bông 10×20 cm
  • Kích thước: 10x20cm, 7,5x22cm
  • Độ dày: 1 cm, 50v=1m2
  • Chất liệu: hoàn toàn bằng Đá tự nhiên, đá thiên nhiên.
  • Bề mặt: mài bóng mờ hay mài hone.
  • Cạnh: không vát cạnh.