Gạch thông gió trắng TPH-040

Thông gió xi măng trắng TPH-040

  • Mã sản phẩm: TPH-040
  • Kích thước: 190 x 190 x 65 mm
  • Trọng lượng: 2.5 – 3 kgs/pcs
  • Số Viên/Thùng: 4 pcs