Gạch thông gió trắng TPH-013

Thông gió xi măng trắng VCB-009 Maze-2

  • Mã sản phẩm: VCB-009
  • Kích thước: 190 x 190 x 65 mm
  • Trọng lượng: 2.5 – 3 kgs/pcs
  • Số Viên/Thùng: 5 pcs