Gạch thông gió trắng VCB-021

Thông gió xi măng trắng VCB-021 Mountain White

  • Mã sản phẩm: VCB-021
  • Kích thước: 190 x 190 x 65 mm
  • Trọng lượng: 2.5 – 3 kgs/pcs
  • Số Viên/Thùng: 3 pcs