Gạch 3D bê tông K-372

  • Kích thước: 390x390mm
  • Định mức tạm tính: 6v/ m2
  • Chất liệu: Bê tông
  • Ứng dụng: Ốp trang trí