Gạch 3D bê tông K-355

  • Kích thước: 40x40cm
  • Định mức tạm tính: 6v/ m2
  • Chất liệu: Bê tông
  • Ứng dụng: Ốp trang trí
  • Danh mục: Gạch 3D trang trí