Đá suối ốp thác nước, sân vườn, tiểu cảnh

  • Tên sản phẩm: Đá suối nước chảy tự do.
  • Chất liệu: đá tự nhiên, đá thiên nhiên.
  • Kích thước viên: 1,5 x 20 x 2,5 cm (RxDxC).
  • Quy cách đóng gói: đóng bao 0,7m/bao
  • Màu đá: màu xanh đen. Khi có nước chảy, màu đá chuyển thành màu đen tuyền.