Gạch Mosaic 10×10 TPH_MS226

  • Màu Sắc : Màu Xanh Biển Mix ,men bóng
  • Kích thước viên : 97mm x 97mm
  • Kích thước vỉ: 300 mm x 300 mm
  • Độ dày : 6mm
  • Quy cách : 1m2 = 11 vĩ
  • Đóng gói : 1 thùng 22 vĩ = 2 m2
  • Cân nặng : 26kg/thùng