Gạch 3D bê tông lượn sóng 30x30cm

  • Tên: Gạch trang trí 3D lượn sóng
  • Kích thước: 30x30cm
  • Chất liệu: Bê tông