Gạch 3D ghép ốp tường trang trí

  • Tên: Gạch 3D ghép
  • Kích thước: 10x26x2cm
  • So viên/m2: 40v
  • Chất liệu: Xi măng, bê tông
  • Màu sắc: xi măng thô hoặc màu theo yêu cầu
  • Ứng dụng: ốp tường trang trí, tạo điểm nhấn
  • Giá lẻ: thô 600k/m2, màu 750k/m2