Gạch bê tông 3D mũi tên

  • Quy cách (+-3%): 300x200x15mm
  • Quy chuẩn: 17 viên/m2
  • Màu sắc: Xi măng, trắng, pastel, sơn.
  • Loại: Bê tông, họa tiếc 3D