Gạch giả cổ viên góc

Gạch giả cổ viên góc dùng để ốp góc tạo nên sụ tinh xảo, tăng độ thẩm mỹ cho công trình.

Thông số kỹ thuât gạch cổ viên góc
Kí​ch thước: 175/75 x 60 x 7~10mm
Trọ​ng lượ​ng: 0,45kg/viên