Gạch 3D bê tông K-380

  • Kích thước: 340x230mm
  • Định mức tạm tính: 19v/ m2
  • Chất liệu: Bê tông
  • Ứng dụng: Ốp trang trí