Đá xanh rêu mài hone lát sân

  • Kích thước: 30x60cm
  • Độ dày: 2cm
  • Bề mặt: mài hone
  • Chủng loại: Đá lát sân