Đá trắng muối tiêu 30x60cm

  • Tên đá: đá trắng muối tiêu
  • Kích thước: 30x60x5cm
  • Chủng loại: đá tự nhiên.
  • Ứng dụng: lát sân vườn, lối đi, bước dặm,…