Đá sân vườn ong xám đập cạnh 3cm

  • Tên: Đá ong xám sân vườn đập cạnh
  • Kích thước: 30-40cm
  • Đóng gói: 1 kiện tầm 21 lớp/ kiên, ~ 18m2
  • Độ dày: 3cm