Đá rối ong xám bất quy cách dày 5cm

  • Tên: Đá ong xám không quy cách
  • Kích thước: bất quy cách
  • Đóng gói: 1 kiện tầm 13 lớp/ kiện
  • Độ dày: 5cm
  • Màu sắc: xám