Đá tổ ong xám không quy cách

  • Tên: Đá ong xám không quy cách
  • Kích thước: bất quy cách
  • Đóng gói: 1 kiện tầm 28-30 lớp, ~ 25m2
  • Độ dày: 3cm, 5cm
  • Màu sắc: xám
  • Bề mặt: cắt thô gồm kiến và lỗ