Đá ong xám cubic lát nền cắt theo yêu cầu

  • Tên: đá cubic ong xám
  • Kích thước: 10x10cm, 15x15cm, 20x20cm
  • Đọ dày: 2-5cm, theo yêu cầu
  • Xuất xứ: Đồng Nai
  • Ứng dung: lát sân, vỉa hè, quảng trường..