Gạch 3D lục giác bê tông K-312

  • Kích thước: 260x120mm
  • Định mức tạm tính: 23v/ m2
  • Chất liệu: Bê tông
  • Ứng dụng: Ốp trang trí