Gạch bông men L04

  • Gạch bông men L04
  • Mã: L04
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá