Gạch thẻ 75x300mm nhập khẩu mờ QC753030P

  • Chất liệu : đá granite
  • Màu Sắc : vàng
  • Kích Thước : 75mm x 300mm