Gạch vân mây HCL 5104

850,000

  • Vật liệu : Kính VFG nhật bản
  • Kích thước : 50x100mm
  • Dầy : 5ly
  • Kết tinh ở nhiệt độ 800-1000 độ C
  • Khàng nước hoàn toàn
  • Vỉ 310*260mm. Hộp 17 vỉ = 1.37m2