Gạch lục giác men M23206

  • Gạch lục giác men M23206
  • Mã: M23206
  • Kích thước: 20x23cm
  • Chất liệu : xương đá