Gạch lục giác men M23203

  • Gạch lục giác men M23203
  • Mã: M23203
  • Kích thước: 20x23cm
  • Chất liệu : xương đá