Gạch bông men 20102

  • Gạch bông men 20102
  • Mã: 20102
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá