Đá tổ ong bước dặm lát lối đi sân vườn

  • Tên sản phẩm: đá ong xám bước dặm, đá ong bước dặm
  • Chất liệu: Đá tự nhiên, đá lát sân
  • Kích thước: 30~50cm
  • Ứng dụng: lát sân vườn, lối đi, sân vườn, vỉa hè
  • Đọ dày: 3-5cm
  • Màu đá: màu xám ghi.
  • Bề mặt: có lỗ như tổ ong trên bề mặt