Gạch 3D bê tông vuông tâm tròn

  • Chất liệu: Bê tông
  • Ứng dụng: Ốp trang trí