Gạch 3D bê tông K-366

  • Kích thước: 300x180mm
  • Định mức tạm tính: 20v/ m2
  • Chất liệu: Bê tông
  • Ứng dụng: Ốp trang trí
  • Chủng loại: Gạch 3D trang trí