Gạch lục giác men M23210

  • Gạch lục giác men M23210
  • Mã: M23210
  • Kích thước: 20x23cm
  • Chất liệu : xương đá