Gạch lát nền 80x80cm Ý Mỹ bóng kiếng EN89002

  • Mã sản phẩm: EN89002
  • Kích thước: 80x80cm
  • Bề mặt: Bóng kiếng
  • Xương gạch: granite