Gạch Ý Mỹ 300x600mm P365011C

  • Gạch Ý Mỹ 300x600mm P365011C
  • Mã sản phẩm: P365011C
  • Bề Mặt Gạch: Men bóng
  • Chất Liệu Gạch: Xương gạch Marble