Gạch lát nền 80x80cm Ý Mỹ bóng kiếng EN89005R

  • Mã sản phẩm: EN89005R
  • Kích thước: 80x80cm
  • Bề mặt: Bóng kiếng
  • Xương gạch: granite