Vữa rót gốc xi măng SENDA GROUT

Khối lượng riêng: 1,35g/cm3

Thời gian để các thành phần hóa hộc phát huy tác dụng 3 – 5 phút

Thời gian sử dụng tính từ lúc trộn 2 giờ

Lỗ hổng: Tối thiểu SENDA GROUT : 10mm

Dạng: Bột

Màu: Xám bê tông

Đóng gói: 25 kg/bao