Gạch thẻ 75x300mm nhập khẩu mờ QC753020P

  • Chất liệu : đá granite
  • Màu Sắc : trắng
  • Kích Thước : 75mm x 300mm