Gạch Mosaic Que ĐũaTPH_MS074

  • Màu Sắc : Màu xanh ngọc
  • Loại men : gốm sứ phủ men
  • Kích thước viên : 22 mm x 145 mm
  • Kích thước vỉ: 301 mm x 298 mm
  • Độ dày : 8 mm
  • Quy cách : 1 thùng = 12 vĩ = 1,091 m2
  • Cân Nặng : 22 Kg