Gạch Mosaic Que ĐũaTPH_MS072

  • Màu Sắc : Màu đỏ
  • Loại men : gốm sứ phủ men
  • Kích thước viên : 22 mm x 145 mm
  • Kích thước vỉ: 300 mm x 296 mm
  • Độ dày : 8 mm
  • Quy cách : 11 vĩ = 1m2
  • Đóng gói : 1 thùng 20 vĩ = 1.786 m2
  • Cân Nặng : 21 Kg
  • Chủng loại: Gạch Mosaic Que đũa