Gạch Mosaic Lục Giác Trắng TPH_MS166

  • Màu sắc: Màu trắng, men mờ
  • Chất liệu: gốm sứ
  • Độ dày : 6mm
  • Kích thước viên: 95mm x110mm
  • Kích thước vỉ: 296mm x 256mm
  • Đóng thùng : 20 vĩ / thùng / 1,5129m2
  • Cân Nặng : 19Kg/ thùng